Russia

StepanovaN.Yu.Main Botanical Garden named after N. V. Tsitsin, Russian Academy of Sciences, 4 Botanicheskaya Str., Moscow 127276, Russiany_stepanova@mail.ru

SafronovaI.N.Komarov Botanical Institute, Russian Academy of Sciences, 2 Professor Popov Str., Saint Petersburg 197376, Russiairasafronova@yandex.ru

GelashviliD.B.Nizhny Novgorod’s Lobachevsky State University, 23 Gagarina Av., Nizhny Novgorod 603950, Russiaecology@bio.unn.ru

RyabininaE.S.Nizhny Novgorod’s Lobachevsky State University, 23 Gagarina Av., Nizhny Novgorod 603950, Russiaryabinina.e.s@yandex.ru

ShapovalovaK.V.Nizhny Novgorod’s Lobachevsky State University, 23 Gagarina Av., Nizhny Novgorod 603950, Russiakristin.shapovalova@gmail.com

RomavovaE.B.Nizhny Novgorod Lobachevsky State University, 23 Gagarina Av., Nizhny Novgorod 603950, Russiaromanova@ibbm.unn.ru

KremlevaT.A.Tyumen State University, 10 Semakova Str., Tyumen 625003, Russiakreml-ta@yandex.ru

PetukhovaG.A.Tyumen State University, 10 Semakova Str., Tyumen 625003, Russiagpetuhova1@mail.ru

KhritokhinN.A.Tyumen State University, 10 Semakova Str., Tyumen 625003, Russiakna@utmn.ru

PetukhovA.S.Tyumen State University, 10 Semakova Str., Tyumen 625003, Russiarevo251@mail.ru

Pages