Izhevsk

FedorovAlexanderV.Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 34 T. Baramzina Str., Izhevsk 426067, Russiaudmgarden@mail.ru

LekontsevaTatyanaG.Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 34 T. Baramzina Str., Izhevsk 426067, Russiat.lekontseva@yandex.ru

KhudyakovaAnnaV.Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 34 T. Baramzina Str., Izhevsk 426067, Russiakhudyakova.ana@yandex.ru

KotegovB.G.Udmurt State University, 1 Universitetskaya Str., Izhevsk 426034, Russiarutilus@yandex.ru