Nizhnij Novgorod

NikitinYuriyD.Nizhny Novgorod’s Lobachevsky State University, 23 Gagarina Av., Nizhny Novgorod 603950, Russiayuriy156@rambler.ru

ErofeevaElenaA.Nizhny Novgorod’s Lobachevsky State University, 23 Gagarina Av., Nizhny Novgorod 603950, Russiaele777856742@yandex.ru

SavinovAlexsanderB.Nizhny Novgorod’s Lobachevsky State University, 23 Gagarina Av., Nizhny Novgorod 603950, Russiasabcor@mail.ru