Tyumen

KremlevaT.A.Tyumen State University, 10 Semakova Str., Tyumen 625003, Russiakreml-ta@yandex.ru

PetukhovaG.A.Tyumen State University, 10 Semakova Str., Tyumen 625003, Russiagpetuhova1@mail.ru

KhritokhinN.A.Tyumen State University, 10 Semakova Str., Tyumen 625003, Russiakna@utmn.ru

PetukhovA.S.Tyumen State University, 10 Semakova Str., Tyumen 625003, Russiarevo251@mail.ru

UrupinaM.V.Tyumen State University, 10 Semakova Str., Tyumen 625003, Russiauryupinamw@mail.ru

SvatovA.Yu.Tyumen State University, 10 Semakova Str., Tyumen 625003, Russiazombeaver@gmail.com

KultyshevaM.E.Tyumen State University, 10 Semakova Str., Tyumen 625003, Russiakultishevame@yandex.ru

ZhigilevaO.N.Tyumen State University, 10 Semakova Str., Tyumen 625003, Russiazhigileva@mail.ru