Saratov

OparinaO.S.Saratov branch of A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, 24 Rabochaya Str., Saratov 410028, Russiaoparinml@mail.ru

OparinM.L.Saratov branch of A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, 24 Rabochaya Str., Saratov 410028, Russiaoparinml@mail.ru

BoldyrevV.A.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiaboldyrev52@bk.ru

MinjalM.Sh.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiaboldyrev52@bk.ru

KondratenkovI.A.Saratov branch of A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, 24 Rabochaya Str., Saratov 410028, Russiakondri60@mail.ru

UgolnikovaYe.V.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiakashinas2@yandex.ru

KritskayaT.A.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiakashinas2@yandex.ru

ShilovaI.V.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiakashinas2@yandex.ru

PetrovaN.A.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiakashinas2@yandex.ru

KashinA.S.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiakashinas2@yandex.ru

Pages