Saratov

YermokhinM.V.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiaecoton@rambler.ru

BelyachenkoA.A.Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, 77 Polytechnicheskaya Str., Saratov 410054, Russiabelyachenkoaa@mail.ru

BelyachenkoA.VSaratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiaskylark88@yandex.ru

MelnikovE.Yu.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiaskylark88@yandex.ru

BoldyrevV.A.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiamihaillavrentev@yandex.ru

LavrentievM.V.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiamihaillavrentev@yandex.ru

MosiyashS.S.Berg State Researh Institute on Lake and River Fisheries, Saratov branch, 152 Chernyshevskogo Str., Saratov 410002, Russiagosniorh@mail.ru

ShashulovskyV.A.Berg State Researh Institute on Lake and River Fisheries, Saratov branch, 152 Chernyshevskogo Str., Saratov 410002, Russiagosniorh@mail.ru

BelyaninI.A.Berg State Researh Institute on Lake and River Fisheries, Saratov branch, 152 Chernyshevskogo Str., Saratov 410002, Russiagosniorh@mail.ru

TikhomirovaE.I.Saratov branch of A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, 24 Rabochaya Str., Saratov 410028, Russiaoparinml@mail.ru

Pages