Saratov

ShevchenkoEkatherinaN.Saratov State Agrarian University named N. I. Vavilova, 1 Teatralnaya Sq., Saratov 410012, Russiaen-shevchenko@mail.ru

PonomarevaAlbinaL.Saratov State Agrarian University named N. I. Vavilova, 1 Teatralnaya Sq., Saratov 410012, Russiaalb67na@mail.ru

SergeevaIrinaV.Saratov State Agrarian University named N. I. Vavilova, 1 Teatralnaya Sq., Saratov 410012, Russiaivsergeeva@mail.ru

NevzorovAlexeyV.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russianaw.71@mail.ru

ReshetnikovMichaelV.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiarmv85@list.ru

NgunClementT.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiaclementngun@yahoo.com

PleshakovaYekaterinaV.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiaplekat@yandex.ru

KondratenkovIgorA.Saratov branch of A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, 24 Rabochaya Str., Saratov 410028, Russiakondri60@mail.ru

SukhovSergeyV.Committee of Hunting and Fishing of the Saratov Region, 47-55 Universitetskaya Str., Saratov 410012, Russiaoparinml@mail.ru

TabachishinVasilyG.Saratov branch of A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, 24 Rabochaya Str., Saratov 410028, Russiatabachishinvg@sevin.ru

Pages